spa khánh ngọc, Bà Triệu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Bà Triệu, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 271 32 37
Trang web
Vị trí chính xác 108.857.614, 10.659.632.429.999.900


Địa chỉ spa khánh ngọc ở đâu?

Bà Triệu, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của spa khánh ngọc như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Xách tay Nhật - 4 Hồng Hà