Spa Tuyết Mai, 129A Liêu Bình Hương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 129A Liêu Bình Hương, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 817 43 41
Trang web
Vị trí chính xác 10.966.229.199.999.900, 10.650.477.719.999.900


Địa chỉ Spa Tuyết Mai ở đâu?

129A Liêu Bình Hương, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Spa Tuyết Mai như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mỹ Viện Thanh Nga, Tân Quý