Starbucks Dong Du – 38 Đông Du

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3824 7977
Trang web starbucks.vn
Vị trí chính xác 10.776.536.499.999.900, 1.067.049.219


Địa chỉ Starbucks Dong Du ở đâu?

38 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Starbucks Dong Du như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Địa chỉ email của Starbucks Dong Du là gì?

customerservice@coffee-concepts.com.vn, customercare@starbucksrewards.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Thức Coffee - 45 Nguyễn Oanh