Storm P Bar & Restaurant – 5B Đ. Nguyễn Siêu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5B Đ. Nguyễn Siêu, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3827 4738
Trang web
Vị trí chính xác 107.775.898, 10.670.450.319.999.900


Địa chỉ Storm P Bar & Restaurant ở đâu?

5B Đ. Nguyễn Siêu, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Storm P Bar & Restaurant như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-00:00], Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[10:00-00:00], Thứ Sáu:[10:00-00:00], Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Roxy - 47 Tôn Thất Thiệp