Sửa Chữa Điện Thoại 24h – 1092A Đường 3/2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1092A Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 732 40 00
Trang web suachuadienthoai24h.com
Vị trí chính xác 107.606.687, 10.665.417.479.999.900


Địa chỉ Sửa Chữa Điện Thoại 24h ở đâu?

1092A Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sửa Chữa Điện Thoại 24h như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00]

Địa chỉ email của Sửa Chữa Điện Thoại 24h là gì?

suachuasmartphone24h@gmail.com, tuyendung@suachua24h.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Trùm Di Dộng Store, Phường 5