Sửa chữa Máy tính, Số 9 Đường số 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 9 Đường số 2, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 892 64 11
Trang web
Vị trí chính xác 107.428.172, 106.695.296


Địa chỉ Sửa chữa Máy tính ở đâu?

Số 9 Đường số 2, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sửa chữa Máy tính như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Máy Tính 373 - 302 Lê Trọng Tấn