Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Quận 3 – Cao Thắng – 45B Đ. Cao Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 45B Đ. Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0889 966 088
Trang web suachuatranchauhalong.vn
Vị trí chính xác 107.700.263, 1.066.818.275


Địa chỉ Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Quận 3 - Cao Thắng ở đâu?

45B Đ. Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Quận 3 - Cao Thắng như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00]

Mạng xã hội của Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Quận 3 - Cao Thắng là gì?

facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Frozen-Yogurt-Shop/S%E1%BB%AFa-Chua-Tr%C3%A2n-Ch%C3%A2u-H%E1%BA%A1-Long-45b-Cao-Th%E1%BA%AFng-Qu%E1%BA%ADn-3-109666714112945/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà Sữa Te Amo Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc B