Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Quận 3 – Trần Cao Vân – 42 Trần Cao Vân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 42 Trần Cao Vân, P.6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 161 82 88
Trang web suachuatranchauhalong.vn
Vị trí chính xác 10.783.260.499.999.900, 1.066.961.705


Địa chỉ Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Quận 3 - Trần Cao Vân ở đâu?

42 Trần Cao Vân, P.6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Quận 3 - Trần Cao Vân như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gờ cafe - 40 Bàu Cát 1