Sửa Máy Lạnh – Điện Lạnh Thanh – 4 Đ. Võ Văn Ngân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Đ. Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 946 93 09
Trang web
Vị trí chính xác 10.851.026.899.999.900, 1.067.556.654


Địa chỉ Sửa Máy Lạnh - Điện Lạnh Thanh ở đâu?

4 Đ. Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sửa Máy Lạnh - Điện Lạnh Thanh như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn - Cholontourist, P.1