Sushi đường phố Mr.Tôm Chơn Thành, khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ CJF7+CVV, Đường số 8, khu phố 3, Chơn Thành, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 0775 589 557
Trang web
Vị trí chính xác 114.236.196, 1.066.146.618


Địa chỉ Sushi đường phố Mr.Tôm Chơn Thành ở đâu?

CJF7+CVV, Đường số 8, khu phố 3, Chơn Thành, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Sushi đường phố Mr.Tôm Chơn Thành như thế nào?

Thứ Bảy:[15:00-22:00], Chủ Nhật:[15:00-22:00], Thứ Hai:[15:00-22:00], Thứ Ba:[15:00-22:00], Thứ Tư:[15:00-22:00], Thứ Năm:[15:00-22:00], Thứ Sáu:[15:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải sản Vị Biển, Phường 4