Sushi Kei – 11 Sư Vạn Hạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1277
Trang web sushikei.vn
Vị trí chính xác 107.704.081, 1.066.701.032


Địa chỉ Sushi Kei ở đâu?

11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sushi Kei như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00]

Mạng xã hội của Sushi Kei là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/SushiKei.VN/photos/a.1660506904177013/2183228111904887/%3Ftype%3D3&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Maneki Neko Deli, Tân Phong