Sushi World Tôn Thất Thiệp – 25 Tôn Thất Thiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3821 1462
Trang web sushiworld.com.vn
Vị trí chính xác 10.773.307.899.999.900, 10.670.217.869.999.900


Địa chỉ Sushi World Tôn Thất Thiệp ở đâu?

25 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sushi World Tôn Thất Thiệp như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00], Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Cây Đước, Phú Xuân