Tắc kè Phúc Hậu – 64/4G tổ 22 , ấp 3 , xã Xuân Thới Thượng , huyện Hốc Môn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 64/4G tổ 22 , ấp 3 , xã Xuân Thới Thượng , huyện Hốc Môn, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 339 89 11
Trang web
Vị trí chính xác 10.854.695.399.999.900, 1.065.933.802


Địa chỉ Tắc kè Phúc Hậu ở đâu?

64/4G tổ 22 , ấp 3 , xã Xuân Thới Thượng , huyện Hốc Môn, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tắc kè Phúc Hậu như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Hamster Nhà Mình Bình Dương -Hồ Chí Minh, 75 Văn Công Khai