Tammy Hotel – Khách sạn Tammy – 6 Trần Huy Liệu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6 Trần Huy Liệu, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 888 58 67
Trang web tammyhotel.com
Vị trí chính xác 107.982.493, 1.066.773.178


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Mường Thanh Holiday Vũng Tàu, Phường 1