Tân – Kiên Heo Quay – Vịt Quay, TT. Tân Túc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ MHVH+5VG, Nguyễn Hữu Trí, TT. Tân Túc, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 836 81 46
Trang web
Vị trí chính xác 106.929.482, 10.657.969.639.999.900


Địa chỉ Tân - Kiên Heo Quay - Vịt Quay ở đâu?

MHVH+5VG, Nguyễn Hữu Trí, TT. Tân Túc, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tân - Kiên Heo Quay - Vịt Quay như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-11:30], Thứ Sáu:[06:00-11:30], Thứ Bảy:[06:00-11:30], Chủ Nhật:[06:00-11:30], Thứ Hai:[06:00-11:00], Thứ Ba:[06:00-11:30], Thứ Tư:[06:00-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún Riêu Cua Đồng, Phường 2