Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP Group) – 193-203 Đ. Trần Hưng Đạo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 193-203 Đ. Trần Hưng Đạo, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3836 7748
Trang web 028 7300 4247
Vị trí chính xác Đa Kao, Công ty quản lý bất động sản


Xem thêm:  People Link - 7 Đ. 46