Tạp hóa Thảo Nguyên – 1 Nguyễn Ảnh Thủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6275 2557
Trang web
Vị trí chính xác 108.760.505, 1.066.488.301


Địa chỉ Tạp hóa Thảo Nguyên ở đâu?

1 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tạp hóa Thảo Nguyên như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-12:00], Thứ Ba:[07:00-12:00], Thứ Tư:[07:00-12:00], Thứ Năm:[07:00-12:00], Thứ Sáu:[07:00-12:00], Thứ Bảy:[07:00-12:00], Chủ Nhật:[07:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Bia Nước Ngọt Hưng Thịnh - 25 Tân Hóa