Tàu Hủ Xe Lam – Bửu Long, Quận 10, B1B Bửu Long, Phường 15, Quận 10 B2 Bis, Bủu Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ B1B Bửu Long, Phường 15, Quận 10 B2 Bis, Bủu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 839 57 62
Trang web
Vị trí chính xác 107.822.336, 106.661.242


Địa chỉ Tàu Hủ Xe Lam - Bửu Long, Quận 10 ở đâu?

B1B Bửu Long, Phường 15, Quận 10 B2 Bis, Bủu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tàu Hủ Xe Lam - Bửu Long, Quận 10 như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00]

Mạng xã hội của Tàu Hủ Xe Lam - Bửu Long, Quận 10 là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/tauhuxelamquan10/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem 645, Bình Hưng Hoà