Taxi 4-7 Chỗ Sân Bay, 13 Bạch Đằng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72108, Việt Nam
Số điện thoại 093 342 41 48
Trang web chothuexebinhduong.com.vn
Vị trí chính xác 10.814.457.899.999.900, 10.667.065.889.999.900


Địa chỉ Taxi 4-7 Chỗ Sân Bay ở đâu?

13 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72108, Việt Nam

Giờ làm việc của Taxi 4-7 Chỗ Sân Bay như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thuê Xe Tự Lái - Đại Phú Bình An, Xuân Thới Sơn