Thai Sumo, Quận 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 295 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 378 66 05
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.764.053.599.999.900, 1.066.480.674


Địa chỉ Thai Sumo ở đâu?

295 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thai Sumo như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lẩu Ngon, Tăng Nhơn Phú A