Thẩm Mỹ Sen, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 285/20 Hẻm 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 295 75 55
Trang web thammysen.vn
Vị trí chính xác 10.778.248.399.999.900, 1.066.790.774


Địa chỉ Thẩm Mỹ Sen ở đâu?

285/20 Hẻm 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thẩm Mỹ Sen như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hậu Nails, Phường 6