Thẩm mỹ viện Ngọc Dung – CN Nguyễn Thị Thập – 392A Nguyễn Thị Thập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 392A Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0786 525 788
Trang web thammyvienngocdung.com
Vị trí chính xác 10.739.106.099.999.900, 10.671.038.809.999.900


Địa chỉ Thẩm mỹ viện Ngọc Dung - CN Nguyễn Thị Thập ở đâu?

392A Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thẩm mỹ viện Ngọc Dung - CN Nguyễn Thị Thập như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-16:00], Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tuyết Spa Clinic & Skin Care 2, MH5H+W7C, Đinh Đức Thiện