Thẩm mỹ viện, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 897 99 80
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.603.631, 1.066.497.347


Địa chỉ Thẩm mỹ viện ở đâu?

19 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thẩm mỹ viện như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hương Trà Beauty & Academy - 288 (I1 - I2, Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa