Thanh Ha Guesthouse – 241/39 Phạm Ngũ Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 241/39 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3920 9861
Trang web
Vị trí chính xác 107.674.956, 1.066.927.473


Hình ảnh

Xem thêm:  Domino Homestay - 161bis Duong So 79, Ward Tan Qui, District 7