Thảo Đường Thiền Tự – 184 Đường Trần Văn Kiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 184 Đường Trần Văn Kiểu, Khu IV, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3875 3555
Trang web thaoduongthientu.com
Vị trí chính xác 10.740.520.499.999.900, 1.066.282.518


Địa chỉ Thảo Đường Thiền Tự ở đâu?

184 Đường Trần Văn Kiểu, Khu IV, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thảo Đường Thiền Tự như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-11:00], Thứ Ba:[07:30-11:00], Thứ Tư:[07:30-11:00], Thứ Năm:[07:30-11:00], Thứ Sáu:[07:30-11:00], Thứ Bảy:[07:30-11:00], Chủ Nhật:[07:30-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Hưng Phước - 540 Đ. Cách Mạng Tháng 8