The Alley – D2 Bình Thạnh – 91 D2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 91 D2, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0899 301 583
Trang web the-alley.vn
Vị trí chính xác 108.039.464, 10.671.568.889.999.900


Địa chỉ The Alley - D2 Bình Thạnh ở đâu?

91 D2, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Alley - D2 Bình Thạnh như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-22:30], Thứ Ba:[09:00-22:30], Thứ Tư:[09:00-22:30], Thứ Năm:[09:00-22:30], Thứ Sáu:[09:00-22:30], Thứ Bảy:[09:00-22:30], Chủ Nhật:[09:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chamichi Lê Văn Sỹ, 243 Lê Văn Sỹ