The Blue Hotel – 37 Phan Thúc Duyện

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37 Phan Thúc Duyện, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 2253 3259
Trang web
Vị trí chính xác 108.044.202, 1.066.629.385


Hình ảnh

Xem thêm:  GIC Airport Hotel Khách Sạn Gần Sân Bay Tân Sơn Nhất - 2/11 Hồng Hà