The Cafe Town, 329 Minh Phụng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 329 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 319 39 44
Trang web
Vị trí chính xác 10.756.886.999.999.900, 1.066.433.199


Địa chỉ The Cafe Town ở đâu?

329 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Cafe Town như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  AT Cà Phê - 10 Tôn Thất Thuyết