The Comma – 21 Hoa Mai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21 Hoa Mai, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 460 24 24
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.971.597, 1.066.873.462


Địa chỉ The Comma ở đâu?

21 Hoa Mai, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Comma như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Mạng xã hội của The Comma là gì?

facebook: https://www.facebook.com/thecommacoffee/menu/
pinterest: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.pinterest.com/pin/751538256554831937/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà Phê Tùng - 1278 Trường Sa