The First Bar – 23 Huynh Thuc Khang, Ward

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23 Huynh Thuc Khang, Ward, st, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3821 4460
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.733.841, 10.670.336.309.999.900


Địa chỉ The First Bar ở đâu?

23 Huynh Thuc Khang, Ward, st, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của The First Bar như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-14:00], Thứ Ba:[11:00-14:00], Thứ Tư:[11:00-14:00], Thứ Năm:[11:00-14:00], Thứ Sáu:[11:00-14:00], Thứ Bảy:[11:00-14:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Gà Rán Số 1, Long Thới