The Royal Homies – Phu My Hung, 22 Nội, Khu Phố Hưng Gia 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22 Nội, Khu Phố Hưng Gia 1, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 5410 8124
Trang web hotels.cloudbeds.com
Vị trí chính xác 107.334.946, 10.670.967.979.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Vũng Tàu - 265 Lê Hồng Phong