The Spring House – 340, 17 Ung Văn Khiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 340, 17 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 40000, Việt Nam
Số điện thoại 090 360 51 91
Trang web springhousevietnam.com
Vị trí chính xác 108.006.996, 10.672.212.669.999.900


Địa chỉ The Spring House ở đâu?

340, 17 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 40000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Spring House như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

The Spring House có website không?

springhousevietnam.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Topaz Elite - Dragon 2, Phường 4