The University of Sunderland, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 307 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6261 0411
Trang web sunderland.edu.vn
Vị trí chính xác 107.979.553, 10.666.934.289.999.900


Địa chỉ The University of Sunderland ở đâu?

307 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của The University of Sunderland như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-00:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00]

Mạng xã hội của The University of Sunderland là gì?

facebook: https://www.facebook.com/SunderlandVN/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM - 20 Đường Tăng Nhơn Phú