The View Rooftop Bar – On the 9th floor of Duc Vuong Hotel, 195 Bùi Viện

Thông tin địa điểm

Địa chỉ On the 9th floor of Duc Vuong Hotel, 195 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 479 55 22
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.657.083, 1.066.910.667


Hình ảnh

Xem thêm:  HEO 18+, Phú Mỹ