The5 barber shop – 28/1 Ngô Văn Năm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28/1 Ngô Văn Năm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 2230 0300
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.781.663, 10.670.612.399.999.900


Địa chỉ The5 barber shop ở đâu?

28/1 Ngô Văn Năm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của The5 barber shop như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-20:00], Thứ Ba:[10:00-20:00], Thứ Tư:[10:00-20:00], Thứ Năm:[10:00-20:00], Thứ Sáu:[10:00-20:00], Thứ Bảy:[10:00-20:00], Chủ Nhật:[10:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hair Salon Atim - 158A Bùi Thị Xuân