Thiết bị cứu hỏa – bình cứu hỏa, khu phố 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 276 QL1A, khu phố 3, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 915 03 01
Trang web thietbicuuhoa.com
Vị trí chính xác 108.713.017, 1.067.368.671


Địa chỉ Thiết bị cứu hỏa – bình cứu hỏa ở đâu?

276 QL1A, khu phố 3, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết bị cứu hỏa – bình cứu hỏa như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30], Thứ Sáu:[07:00-16:30], Thứ Bảy:[07:00-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thiết Bị PCCC An Phúc - 59 Xuân Hồng