Thiết kế – Thi công tủ bếp Minh Long – 9 Đ. Bạch Đằng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9 Đ. Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72320, Việt Nam
Số điện thoại 090 676 43 33
Trang web tubepminhlong.vn
Vị trí chính xác 10.802.685, 1.067.110.189


Địa chỉ Thiết kế - Thi công tủ bếp Minh Long ở đâu?

9 Đ. Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72320, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết kế - Thi công tủ bếp Minh Long như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  KÍNH BẾP, Phước Kiển