Thịnh’s GYM, Phú Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 73 Lương Trúc Đàm, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 842 86 99
Trang web
Vị trí chính xác 10.775.131, 106.628.396


Địa chỉ Thịnh's GYM ở đâu?

73 Lương Trúc Đàm, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thịnh's GYM như thế nào?

Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[05:00-21:00], Chủ Nhật:[05:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sân bóng đá VOV - RJWH+QQR