Thịt Dê Tươi Thạch Thảo – 07 Đông Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 07 Đông Bắc, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 875 35 35
Trang web thitdetuoi.com
Vị trí chính xác 108.576.885, 10.662.930.879.999.900


Địa chỉ Thịt Dê Tươi Thạch Thảo ở đâu?

07 Đông Bắc, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thịt Dê Tươi Thạch Thảo như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đặc Sản Tây Ninh - Tanisa, Phường 13