Thọ Barbershop Quận 5 – 20 Đường Tân Hàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20 Đường Tân Hàng, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 789 61 86
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.751.553, 106.664.054


Địa chỉ Thọ Barbershop Quận 5 ở đâu?

20 Đường Tân Hàng, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thọ Barbershop Quận 5 như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-19:00], Thứ Ba:[10:00-19:00], Thứ Tư:[10:00-19:00], Thứ Năm:[10:00-19:00], Thứ Sáu:[10:00-19:00], Thứ Bảy:[10:00-19:00], Chủ Nhật:[10:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  HỚT TÓC VŨ NHẤT, 18 Đ. Đặng Thúc Vịnh