Thời trang POXI – Pasteur – 270 Pasteur

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 270 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7300 8200 ext. 1
Trang web poxi.vn
Vị trí chính xác 10.787.122, 10.668.887


Địa chỉ Thời trang POXI - Pasteur ở đâu?

270 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thời trang POXI - Pasteur như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Blue Exchange - 165 Đ. Lê Văn Việt