thực phẩm khô – 174/41/4 Thái Phiên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 174/41/4 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0784 427 724
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.595.415, 10.664.778.129.999.900


Địa chỉ thực phẩm khô ở đâu?

174/41/4 Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của thực phẩm khô như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00], Thứ Bảy:[08:30-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-21:00]

Mạng xã hội của thực phẩm khô là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/rauhuucoviettam/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Khoa Thiên Ân, Phường 2