ThuDuc House Corporation, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3933 3090
Trang web thuduchouse.vn
Vị trí chính xác 107.761.824, 1.066.912.653


Hình ảnh

Xem thêm:  Saigon SunBay, Long Hoà