Thuê Xe Máy Giá Rẻ Quận 5 – 5 Phạm Hữu Chí

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 882 08 13
Trang web thuemoto.com
Vị trí chính xác 107.560.006, 10.665.990.629.999.900


Địa chỉ Thuê Xe Máy Giá Rẻ Quận 5 ở đâu?

5 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thuê Xe Máy Giá Rẻ Quận 5 như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch vụ thuê xe THANH LAN - 17C Nguyễn Thị Minh Khai