Thuốc Tây – 437 Đường D. Thị Mười

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 437 Đường D. Thị Mười, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 649 96 54
Trang web
Vị trí chính xác 108.652.208, 1.066.344.834


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thuốc Tây 210 - 210 Hoàng Hoa Thám