Tiệm Bạc – Cẩm Thạch Kim Bảo, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 90 Trần Quý, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 365 96 94
Trang web
Vị trí chính xác 10.759.293, 10.665.610.199.999.900


Địa chỉ Tiệm Bạc - Cẩm Thạch Kim Bảo ở đâu?

90 Trần Quý, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bạc - Cẩm Thạch Kim Bảo như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30], Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  E.r.A - ERA SHOP - Nguyễn Văn Bảo - 19 Nguyễn Văn Bảo