Tiệm Bánh Givral, 299 Nguyễn Thị Thập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 299 Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3775 4255
Trang web givralbakery.com.vn
Vị trí chính xác 107.382.274, 1.067.158.393


Địa chỉ Tiệm Bánh Givral ở đâu?

299 Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Givral như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Kem Ngộ Nghĩnh - 46 Bùi Đình Tuý