Tiệm Bánh Kem Bin – 443 Nguyễn Văn Công

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 443 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 494 58 73
Trang web
Vị trí chính xác 108.183.215, 10.667.574.259.999.900


Địa chỉ Tiệm Bánh Kem Bin ở đâu?

443 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Kem Bin như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Mạng xã hội của Tiệm Bánh Kem Bin là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/TiemBanhKemQuanGoVap/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Bánh Su Kem, 12 Tân Hương