Tiệm Bánh LaLa (125 Trần Đình Xu) – 125 Trần Đình Xu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 125 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 846 77 51
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.762.679.499.999.900, 1.066.879.661


Địa chỉ Tiệm Bánh LaLa (125 Trần Đình Xu) ở đâu?

125 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh LaLa (125 Trần Đình Xu) như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  BreadTalk Vincom - Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn