Tiệm bánh Mình Phát – 39 Vườn Lài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 39 Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 811 01 90
Trang web
Vị trí chính xác 108.514.634, 1.066.933.517


Địa chỉ Tiệm bánh Mình Phát ở đâu?

39 Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm bánh Mình Phát như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-20:30], Thứ Ba:[06:30-20:30], Thứ Tư:[06:30-20:30], Thứ Năm:[06:30-20:30], Thứ Sáu:[06:30-20:30], Thứ Bảy:[06:30-20:30], Chủ Nhật:[06:30-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Mì Quỳnh Hương - 14 Đ. Phan Văn Trị